❤.❀❀فصل شیدائی❀❀.❤

آسمان هم که باشی...بغلت خواهم کرد.... پر از عاشقانه ای تو... دیگر از خدا چه بخواهم؟؟؟

اسفند 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
18 پست
دی 92
63 پست
آذر 92
61 پست
آبان 92
59 پست
مهر 92
39 پست
شهریور 92
12 پست