دلتنگ...

 

" دلتنگت " هستم .

                                   نگو عادت خواهم کرد .

 " دلتنگ " یعنی این دل آنقدر کوچک شده که جای هیچ حس تازه ای به جز

.....تو ... را ندارد.

/ 3 نظر / 8 بازدید
لیلای من

کفش که کفش است اگر تنگ باشد زخمی می کند! وای بحال دل تنگ!!!!!!!!!!!!! خدایا دلتنگ دلتنگم! کاش فردا بیاید!!!!!!!! کاش همیشه بماند! مرسی که سر زدی- پایدار و تندرست باشی