فقط کمی از دنیایت ...

 

اگر می شد هر زمان که خواستی

فقط کمی از دنیایت را

در چمدانی بریزی و

با خود بروی

نیازی نبود

هر سال بهار بیاید

و با آن همه ریخت و پاش

خودش را جا بدهد در چمدان مسافرتی....

/ 4 نظر / 71 بازدید
صالح

عید می آید بخواهیم و نخواهیم گاه چمدانمان عوض میشود و گاه داخل چمدانمان گاه مسیرمان عوض میشود و گاه مقصدمان میان این همه بیا تا درون دلمان سفر کنیم خوبهایش را تمییز و بدهایش را دور بریزیم بیا مهربانی کنیم...

alireza

لینک شدین دوست من[گل]

محبوبه

ندگی کن!!! با قوانین خودت . . . ! با باورها و ایمان قلبی خودت . . . مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی ! هر جور که باشی ، حرفی برای گفتن دارند . . . !