هیچ گاه...

هیچ گاه...


بخاطر چند خطای کوچک؛ یک رابطه حقیقی را ترک نکنید،


هیچکس بی عیب نیست...


هیچکس به طور کامل درست نمی گوید...


و در انتها "مهربانی" همیشه از همه چیز برتر است.

/ 1 نظر / 14 بازدید
عباس حکمت

سلام:کسانی هستند که به طور کامل راست می گویند وما اگر پیروی آنان را می کردیم هر گز اینقدر حیران نمی شدیم ![متفکر]