آه ه ه ه ه ....

هرگز از خدا

نخواه که فردا زود از سر رسد

زیرا فردا همان امروزی است که

دیروز انتظارش را می کشیدی...

در پناه حق شاد باشین

/ 1 نظر / 23 بازدید
سامي

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت از شما دوستان عزيز ميخوام با اومدن به وبلاگم و پيام همدردي و تسليت كمي از بار سنگين غمي كه بر دوستي نشسته كم كنيم از درگاه خداوند متعال مغفرت براي تمامي عزيزان از دست رفته را خواستارم پيشاپيش از حضور گرم شما صميمانه تشكر ميكنم