قصه ی تلخ ...

 

سـخـتــــ بــالا بــروی ؛
ســاده بـیــایـﮯ پـایـیـــن
...
این قـصـــﮧ ی تـلــخ را
سـرسـره هــا مـﮯ فـهـمـنــد ...

/ 2 نظر / 76 بازدید
raha

متن تامل برانگیزی بود ولی جدا از اون چه حالی میده پایین اومدن از این سرسره

سرسره یه درس مهم بهمون میده دنیا باهر فرازی ؛ فرود داره[گل]