چرخ کهنه کودکی هایم

 

هنوزم هم

قل می خورد

چرخ کهنه کودکی هایم...

در جاده خاطره...

و چه شیب تندی دارد این جاده...؟!!!

پای دلت هی سر می خورد ..

/ 1 نظر / 28 بازدید
احسان

آااااااااااااااااااااخ کودکی............[گل]