هنوز هم ...

 

کانـــدیدا، رأی آورد!
تابـــلو، نقاش را ثروتمند کرد!
شــــعرِ شاعر، به چند زبان ترجمه شد!
کـــارگردان، جایزه ها را درو کرد!

و هنوز سر همان چهار راه واکس می زند
کـــــــــودکی که همیشه بهترین "ســــــوژه" است ...

/ 2 نظر / 51 بازدید
آشیانه

اگه آدم توی زندگی وجود خدا باورش بشه ... خدا یه نقطه میذاره زیر باورش و یاورش میشه... امیدوارم خداوند همیشه باور ویاور همه بندگان باشه...

پرنده غریب

اوفـــــــــــ .... با این عکس و این متن و این اهنگ غمناک فقط میتونم بگم اوفـــــــــــــــ مرسی واقعا جدی تحت تاثیر قرار گرفتم ......... [گل]