حکمت باران

 

 

 

حکمت باران در این روزها میدانی که چیست؟

آب و جارو می شود بهر محرّم کوچه ها...

/ 3 نظر / 10 بازدید
پاییزفصل زیبا

این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست - این چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست - این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست.....ایام ماه محرم را به تمام دوستان تسلیت می گویم .....التماس دعا دوستان .....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

محمد حامد

هم عکس قشنگ پستت و هم مطلبت افسونم کرد. حکمت باران در این روزها میدانی که چیست؟ آب و جارو می شود بهر محرم کوچه ها را آب و جارو بام ها را خانه ها را دشت ها را شستشو انگاره های ذهن ها را فکرها را ای که محبوبت علی است و حسین و آل او گر دلت بشکست هردم،کن دعا این بینوا را فی البداهه اومد به ذهنم. تکمیلش کردم.