نمیخواهد "بتــــــــــ ـرسی!!! " گرسنگی ما واگیر ندارد...

 

خانه ما بدون دیوار است..
میتوانی بیایی..
گاهی سر بزن،
نمیخواهد بترسی!! گرسنگی ما واگیر ندارد...!!!

 

 

/ 6 نظر / 35 بازدید
ازدیار خراسان

امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمود: «من اراد ان یدخله الله عزّوجلَّ فی رحمته و یسکنه جنَّته فلیحسن خلقه … و لیرحم الیتیم.» کسی که بخواهد مشمول رحمت خداوند گردد و وارد بهشت شود… باید نسبت به یتیمان دلسوز و مهربان باشد.

Nafas

مهدي نظري به ما عنايت کن مارا به صراط خود هدايت کن مهدي! اگر از منتظرانت بوديم چون ديده ي نرگس نگرانت بوديم با اين همه روسياهي و سنگدلي اي کاش که از همسفرانت بوديم ميلاد دوازدهمين گل بوستان امامت و ولايت، امام عصر و الزمان مبارک. [گل][گل][گل]

Nafas

ازفکرگناه پاک بودن عشق است ازهجرتوسینه چاک بودن عشق است آن لحظه که راه می روی آقاجان زیرقدم تو خاک بودن عشق است

آشیانه

صد سال ره مسجد و میخانه بگیری عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری بشنو از پیر خرابات تو این پند هر دست که دادی به همان دست بگیری

میلاد

[گل] پدرم دستش نرسید سقف را بپوشاند رگبار گرسنگی ریشه ستون خانه مان را سوزاند و ما آواره فصل های فقر شدیم!