راضی به بدترین...

 faslesheydaei.persianblog.ir

جوانی عارفی را دید که سبزی ونمک همی خورد .

به او گفت : ای بنده خدا از دنیا به همین خوشنود شدی ؟

 عارف گفت : می خواهی کسی را به تو نشان دهم  که به بدتر از این راضی گشته است ؟

جوان با تعجب گفت بلی .

عارف گفت : آن که به دنیا در مقابل آخرت راضی گشته است ...

/ 1 نظر / 14 بازدید