پیر مرد و پیرزن...

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند : شما چطور 60 سال با هم زندگی کردید ؟ گفتند : ما مربوط به نسلی هستیم که وقتی چیزی خراب می شد تعمیرش می کردیم نه تعویضش !!!!

/ 2 نظر / 70 بازدید

[گل] فهمیدم که بیهوده به جنون مجنون می خندیدم ! فهمیدم که عشق، آسمان روشنی دارد !

عاشق کوهستان

به به .... زنده باشید دوست عزیز[گل][دست][قلب] تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد ، تو که باشی ، تو که خوب باشی ، تو که بخندی ، دل من همیشه بهاریست ... ! حتی در برگریزان پائیز و یخبندان زمستان ...[لبخند]