زیباست کوچه هایی که شاهد بودند ..............

 

زیباست کوچه هایی که شاهد بودند ..............
شاهد گذر زمان .............
شاهد غمو شادی های رهگذرانش ............
چقدر زیباست پنجره هایی که صدای خنده های کودکان کوچه را به قلب خانه روانه میکردند .........
ولی حالا چه ؟ ...........
کجاست آن همه سادگی؟ ........
کجاست رنگ آرامش ، درون دوده های دودکش اتاق ..............
کجاست صدای مردی که نان خشک را به قیمت سادگی خریدار بود ............
کجاست ...........

/ 4 نظر / 50 بازدید

خدا بیامرزه گذشت ، گذشته

کلبه شعر

یادت ای دوست بخیر نازنینم خوبی ؟ خبری نیست ز تو دل من میخواهد ، که بدانی بی تو، دل من اندازه ی دنیا تنگ است جای من یک دل سیر ، چشم در آینه انداز و بگو بهترینم ای دوست ، یادگار دیروز دل من سیر برایت تنگ است

آشیانه

شب توسکوت کوچه ها به ساز دل زخمه زدم /با اینکه همراهی نبود تا آخرین لحظه زدم/شب از ترانه پرشدو من از هوای عاشقی/ نشد که از اینجا برم حتی واسه دقایقی /

کلبه شعر

عشق خیلی خنده دار است ... خیلی هم گریه دارد ... ! عشق، یا هست ... یا نیست ! اگر نیست که نیست ... اما ، اگر هست ... اگر باشد ... اگر یافت شود در تو ، آن وقت دیگر تو نیستی ! کلیدر | محمود دولت آبادی