بوق ممتد...

 

الو؟! الو پسرم ؟ فکر کنم تلفن مشکل پیدا کرده ... الو؟؟

دستان لرزانش مقاومت می کردند...

اشکهایش هم ....

و هیچگاه نفهمید بوق ممتد،

بدترین نوع خداحافظی نکردن است...

/ 2 نظر / 44 بازدید
* آبجي صبا *

لحظه اي در گذر از خاطره ها ، ناخودآگاه دلم ياد تو كرد ، خنده آمد به لبم ، شاد شدم ، گويي از قيد غم آزاد شدم ، هر كجا هستي دوست ، دست حق همراهت [قلب][لبخند] سلااااااااااااااااااااااااااام محبوب جان ، ان شاالله كه ايام به كامت باشه عزيزم [گل]