کاشکی میشد ...

 

کاش میشد لاغر کنم خیلی لاغر…
بیست کیلو بشم!
ده کیلو بشم!
نه! … …
سنگینه براش…
پنج کیلو شم …
تا دوباره برم رو
" پاهای ‌مــامــانم " بخوابم …!

/ 4 نظر / 33 بازدید
khodai

محبوب جون یاد مامانم افتادم/دلم براش تنگ شد خیلی[گل][گل][دلشکسته]

احسان

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]