این جواب خیلی هاست...

 

گفت:که چی؟هی جانباز جانباز شهید شهید!

میخواستن نرن !کسی مجبورشون نکرده بود که!

گفتم:چرا اتفاقا!مجبورشون میکرد!

گفت کی؟

گفتم :همونی که تو نداریش!

گفت:من ندارم ؟!چی رو ؟

                                              

      گفتم : غیرت!

/ 2 نظر / 30 بازدید
مطهره

ما هنوز شهادت بی درد می طلبیم ، غافل که شهادت را جز به اهل درد نمی دهند....[گل]

نسیم

دوست من عالی بود[گل][گل]