ای کوچه ها شرمنده ایم ...........

مانده ام در میان بود و نیستی ...........
در میان کوچه هایی که نامش به وضعش طعنه میزنند ...........
چه باید کرد ...........
بمانم یا ........
مگر این جا هنوزم جای ماندن است ............
ای کوچه ها شرمنده ایم ...........
بد جور نامتان را با وضعمان خراب کرده ایم .............
شرمنده ایم ............

 

/ 5 نظر / 31 بازدید

[شرمنده][خجالت][ناراحت][گل]

پویا

رسالت تو پیمودن آن مسیر درخشان است . چه باک از تاریکنای شب در پیرامون ات !

khodai

قشنگه محبوب جون.نیستی عزیز؟[گل][گل]

رهام

پاهای بوسه داده به مین یادشان بخیر خورشیدهای خاک نشین، یادشان بخیر پل‌های آسمان به زمین، یادشان بخیر با خون نوشته‌های «به مجنون خوش آمدید» بعد از تقاطع دل و ایمان، یادشان بخیر