مسیرت...

 

تو سرنوشت را نمی توانی یک شبه تغیـــــــــــــیر بدهی..

اما می توانی یک شبه مسیرت را تغیــــــــــــیر دهی

 

/ 10 نظر / 39 بازدید
Nafas

وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش آنقدر محو تماشای دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است تا نامش را صدا کنم... .... [گل]

Nafas

[تایید][ماچ][بغل]

ازدیار خراسان

چیزی که ســـ ــ ــ ــــرنـوشـت انسان را مـی سازد ، “استعدادهایش” نیسـت ،”انتخابهایش” اسـت

پــــــویا

هر صبح، پلکهایت، فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند، سطر اول همیشه این است: “خدا همیشه با ماست” پس بخوانش با لبخند

پــــــویا

بی تو ترک برداشته ام و به هر بهانه ای دلم می شکند گاهی گم می شوم پشت پنجره ها و سکوتم را بغض می کنم تا نشنوند صدای شکستنم را

مطهره

صبح بی‌تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد / بی‌‌تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد بی‌تو می‌گویند تعطیل است کار عشقبازی / عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد تعجیل در فرجش صلوات سلام دوستم ممنون که بهم سرزدی . همیشه مطالبت رو میخونم . آفرین خیلی خوبه[دست][گل]

بآنو

سلآمــ بدو بیا وبلآگمــ یه مــسآبقه باحال گذاشتمــ نیای ضرر مــیکنی مــنتظرتمــا

مطهره

خداوندا نادانی دیروز ، شادی امروزم را گرفت ! نادانی امروزم را بگیِر تا شادی فردایم را از دست ندهم …[قلب]

در مسیر زندگی با گل رز

همه چیز قابل تغییر است اگر قادر باشیم تنها با زبان عشق سخن بگویم، تنها با ارتعاش عشق گوش دهیم و تنها با نگاه عشق ببینیم...[گل]