نمازت قبول...

گفت میروم تا بمانم....


 نفهمیدم چه میگفت...


 امروز رسیدم به حرفش که برای ماندن باید رفت...


 باید آسمانی شد ...!

/ 2 نظر / 35 بازدید
مطهره

پیام امام پیام امام (ع) و اصحابشان در کربلا آن بود که ای انسانها! شما در جان خود یک گرایش بزرگی نسبت به حق دارید، اگر راه بندگی را از طریق آن گرایش عمیق طی کنید به وادی عشاق وارد می شوید که راه صدساله را یک شبه طی می کنند. به گفته ی مولوی : عقل تا تدبیر و اندیشه کند رفته باشد عشق تا هفتم سما عقل تا جوید شتر از بهر حج رفته باشد عشق برکوه صفا

احمدصمدی

حاجی بابا لوبیا بفرست نخودا عمل نمی کنه ؟ حاجی بابا دوست دارم آخه از کجا بیارم ... ندارم . ستاد خالیه ... باقری نامه ی متوسلیان رو از موتوری میگره می خونه بعدش می نویسه آفای فرمانده لطفا جای منو با متوسلیان عوض کن . حاجی خیلی خسته است بیاد عقب استراحت کنه من برم پشت خط.