قلبی بزرگ میخواهد...

 

بخشنده بودن ...

بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ،

قلبی بزرگ میخواهد.....

/ 6 نظر / 30 بازدید
دهکده

لینک کردممممممممممممممم

نرگس

من دستهای مهربانم را به تو می بخشم و در این بخشش جز درک عشق گمشده ام / هیچ نمی خواهم من و دلم تماممان را به تو می بخشیم تا حس زنده بودن خود را که در نگاه یک نامعلوم مرد در بخشش تمام به تو باز یابیم من پاهایم را در جسم فسرده ی خاک می کارم و آب را / در عطش کویر / زمزمه می کنم و در این بخشش / معرفتی است که من آن را / با هستی و با زیبایی آن لحظه / که مرگ از پس آن می آید / آشتی می دهم

raha

بچه ها فرشته های بی بال روی زمین اند[فرشته][لبخند]

ویولون

«کســی کـــه هـیـچـکـس نیـسـت!!!» اعوذ بالله من نفسی پناه برخدا از شر نفس خودم ...................................... بزرگتر از آنم که تحقیر شوم ، کوچکتر از آنم که توصیف شوم. ......................................... به قول شهید آوینی: " تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که "حدیث نفس" باشد ننویسم و دیگر از "خودم" سخنی به میان نیاورم... سعی کردم که "خودم" را از میان بردارم تا هرچه هست "خدا" باشد. کمتر از ذره ام و دست به دامان توام... ..........