خدایا...

خدایا .... چه ساخته ای... دل آدمهایت یکی از یکی سنگ تر ... دروغ هایشان یکی از یکی زیباتر... نگاه هایشان یکی از یی معنی دارتر و سنگین تر ... روحشان یکی از یکی هفت رنگ تر ... و هر کدام برای خود ...، یکی از یکی خداتر ...

/ 0 نظر / 12 بازدید