برفهای آنجا ...

 

بیا با هم برویم بالای آن کوه دور...

جای پای هیچ انسانی روی برف های انجا نیست

برف های انجا سرشان خلوت تر است...

/ 1 نظر / 55 بازدید
رهام

خستگی را زندگی کرده ام می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم !