پا نکش روی زمین که پدرت میمیرد ، با تقلایِ خودت قاتل بابا شده ای

خون دل خوردم علی تا که تو آقا شده ای

پدرت پیر شده تا که تو رعنا شده ای

لشگر امروز به قَدِّ خَم ِ من میخندد

مَردَکی داد زد و گفت حسین تا شده ای

پا نکش روی زمین که پدرت میمیرد

با تقلایِ خودت قاتل بابا شده ای

/ 1 نظر / 16 بازدید