یک نفر...

یــِکــــــ نـَفَر بآیـَد این حـَجمِ کـَم رآ بــِفـَهمَد،
دَستِ او رآ بـَرآیِ تـَپـِش هآیِ اَطرآف مــَعنی کــُنـَد؛

یــِکــــــ نـَفَر بآیـَد این نــُقـطه ی مـَحض رآ،
دَر مــَدآرِ شـُعورِ عــَنآصـُر بــِگـَردآنـَد.

| ســُهرآبـــــــ... |
/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد حامد

شیدایی را مفهومی است دگر.در معنا متعالی شدن است و علتش عشق.همه فصل ها، فصل شیدایی است.شیدای فصول دل انگیز باشی.[گل]